Tietosuojaseloste

20.5.2018

Henkilötietoja käsitellään aina vain sovellettavan lainsäädännön, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaisesti.

Meillä on laillinen velvollisuus pitää henkilötietojanne turvassa.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselostuksen ehdot käyttääkseen AitoSolutionsin palveluita.

AitoSolutions Oyj toimii rekisterinpitäjänä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on Pentti Asikainen.

Jos teillä on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä tai haluatte käyttää oikeuksianne, ottakaa yhteyttä osoitteeseen solutions@aitosolutions.com

Muut yhteystiedot ovat:

Osoite: Käärmesaarentie 3 B, 02160
Puhelin: +358 9 2530 5300

Tietojenkeruu AitoSolutionsissa

Saamme ja käsittelemme henkilötietoja liiketoimintamme yhteydessä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi tietoja, joita saamme liikesuhteita rakennettaessa tai hoidettaessa.

Suurin osa käsittelemästämme henkilötiedoista on suoraan teiltä ja muilta yhteyshenkilöiltä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi, kun kontaktoimme asiakashankinnassa, pyydätte tarjousta, esittelyä, huolto-tukipyyntöä, ilmoittaudutte uutiskirjeisiin, tapahtumiin tai kun olette yhteydessä verkkosivulomakkeen tai sähköpostin kautta tai lähetätte meille työpaikkahakemuksen.

Joissakin tapauksissa käsittelemme myös henkilötietoja, jotka saamme julkisista lähteistä.

Meillä tärkeimpiä henkilötietoja ovat:

  • perustiedot: yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, tehtävänimike
  • tiedot, joita annatte meille, kun käytte kauppaa kansamme tai kun lähetätte meille työpaikkahakemuksen
  • tiedot, jotka toimitetaan meille tai jotka luodaan meillä kaupallisten aktiviteettien tarjoamiseksi, toimittamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi
  • verkkosivujen ja verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot, kuten IP-osoite
  • kameratietojen käyttö. AitoTravel käyttää loppukäyttäjän päätelaitteen kameraa hyväkseen helpottaakseen matkaan liittyvien kuittien tallentamista. Otettu kuva tai kamerarullasta valittu kuva lähetetään AitoTravel-palvelimelle
  • sijaintitietojen käyttö. AitoTravel käyttää loppukäyttäjän päätelaiteen sijaintitietoa matkalaskun kuittien nimeämiseen.

Paikkakuntatieto välitetään AitoTravel-palvelimelle

Käsittely AitoSolutionsissa

Tallennamme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tai niin kauan kuin meitä vaaditaan noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, sopimusvelvoitteita tai sisäisiä sääntöjä. Henkilötiedot ovat saatavissa niille AitoSolutionsin työntekijöille, jotka tarvitsevat niitä työssään.

AitoSolutions on ryhtynyt tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin, jotta kaikki henkilötiedot säilytetään asianmukaisesti.

Henkilötietoja, joita käsitellään, kerätään ja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • hoitaaksemme liikesuhdettamme asiakkaidemme ja kumppaneiden kanssa (nykyiset ja uudet)
  • tarjontamme tarjoamiseen ja toimittamiseen
  • markkinointi, viestintä ja kontaktointi asiakkaidemme kanssa – tämä voi sisältää esimerkiksi uutiskirjeitä, kutsuja tapahtumiin ja tiedotteita
  • rekrytointiprosessit, kun palkataan uusia kykyjä tiimeihimme

Oikeudellinen perusta tällaisten henkilötietojen käsittelylle on ratkaisujemme tarjoaminen, toimittaminen ja ylläpitäminen, rekrytoida uusia kykyjä, markkinoida palveluitamme ja ylläpitää liikesuhteita asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.

Tietojen jakaminen ja siirtäminen

Emme luovuta henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille, ellei sitä edellytetä sovellettavien lakien mukaan tai suorittaaksemme palveluja asiakkaillemme.

Joissakin tapauksissa käytämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajia eli toimittajia henkilötietojen käsittelyssä, mikä tarkoittaa, että henkilötietojasi voidaan siirtää niille. He kuitenkin ovat velvollisia käsittelemään henkilötietoja vain sovellettavien lakien ja ohjeiden mukaisesti, joten he eivät saa käsitellä henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mitä me määrittelimme.

Emme käsittele henkilötietoja EU: n tai ETA: n ulkopuolella.

Oikeutenne

Rekisteröitynä teillä on oikeus pyytää kopio henkilötietiedoistanne, pyytää korjaamaan virheelliset henkilötiedot tai poistamaan henkilötiedot. Lisäksi teillä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ja vastustaa tällaista käsittelyä. Tietyissä tilanteissa teillä on oikeus tietojen siirrettävyyteen, mikä tarkoittaa sitä, että voitte pyytää henkilötietojanne, koneellisesti luettavissa olevassa muodossa. Pyynnöt tulee tapahtua kirjallisesti.

Jos käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, teillä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ilmoittamalla meille. Poistaminen voi kuitenkin joissakin tilanteissa vaikuttaa kyseisen palvelun käytettävyyteen. Voitte milloin tahansa keskeyttää markkinoinnin ottamalla yhteyttä meihin.

Jos olette sitä mieltä, että sovellettavan lainsäädännön mukaisia oikeuksianne on loukattu, voitte tehdä valituksen valvontaviranomaiselle (lisätietoja löytyy osoitteesta www.tietosuoja.fi).

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta.